gallery/attachments-Logo-Bezymyannyy
Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру

Рубки  догляду в молодняках – прочищення.

Закладання пробних площ на відведенні прочищення на 2019 рік

у  Бондарівському лісництві

ДП «Остерський військовий лісгосп»

 Завдання рубок догляду – формування високопродуктивного та здорового насадження в   майбутньому.

gallery/attachments-Image-img6_2

Фото зроблено Кулініч О.П. лісництво КАРПИЛІВСЬКЕ кв.174 в.42

            Прочищення проводять після освітлень з метою покращення складу майбутніх насаджень.   Деревостан прочищають,видаляючи з нього усе, що за своїми ознаками не задовольняє майбутній   склад насадження: небажані породи, низькоякісні    або відмираючі дерева. Одночасно з формуванням   бажаного складу деревостану при прочищеннях намагаються        забезпечити  

рівномірне розташування   дерев головної породи на площі, а також почати кількісне

регулювання деревних   порід,  що   складають деревостан. 

gallery/attachments-Image-Doc3-000

                                                                                                     Фото зроблено Кулініч О.П. лісництво КАРПИЛІВСЬКЕ кв.174 в.42

   Пробні площі розміщують у місцях, характерних для всієї ділянки за породним складом,   кількістю дерев, середнім  діаметром і висотою. Їх відмежовують візирами, а в кутах встановлюють   пікетні   кілки з написом «ПП» (Пробна Площа). За результатами обміру заготовленого хворосту на пробній площі складається акт відведення   лісосіки в рубку.                                   

gallery/attachments-Image-Doc5-000_2
gallery/attachments-Image-Doc4-000_2

  Фото зроблено КулінічО.П. лісництво КАРПИЛІВСЬКЕ кв.175 в.23          Фото зроблено Кулініч О.П. лісництво КАРПИЛІВСЬКЕ кв.175 в.23

                                   Отже, рубка прочищення починає селекційний відбір, який направлений на формування   майбутнього насадження. ДП «Остерський військовий лісгосп» планує в

2018 році 85 гектарів    рубок догляду в

молодняках, з них 55 гектарів        прочищення.   Згідно плану на сім місяців, що дорівнює 36 гектарам, лісгосп виконав 103

відсотки від   запроектованого обсягу,         

тобто 37 га.  На даний час у лісгоспі 

проводиться відведення рубок догляду на прочищення.               

2019 рік, у тому числі й  

              Насадження  відводять   у рубку на основі матеріалів базового  лісовпорядкування, які    передбачають можливість проведення того чи іншого  заходу.

               Другим етапом є огляд ділянки в натурі та визначення доцільності проведення рубки. При   освітленні, прочищенні, а   також  проріджуванні  закладають пробні

площі й заносять дерева   діаметром від 8 см

до перелікової відомості. Величина таких проб  становить 3% від площі ділянки в  чистих за складом насадження та 5%  у

змішаних. Якщо ділянка складає 3 га і менше,    то  закладають   одну пробу, понад 3 гектари – дві. На пробній площі проводять рубку. Зрубаний хворост складають в  купи, а з  допомогою  

попередньо забитих у землю кілків обчислюють їх кубомасу. Потім застосовують    

перевідні коефіцієнти  із  складених метрів в кубічні, та розраховують запас всієї ділянки.

gallery/attachments-Image-Doc7-000
gallery/attachments-Image-Doc6-000_1

   Фото зроблено Савлюк О.С. лісництво БОНДАРІВСЬКЕ  кв.54 в.4           Фото зроблено Савлюк О.С. лісництво БОНДАРІВСЬКЕ  кв.54 в.4

                      Загальні завдання, які досягаються в кінцевому результаті рубками догляду, на окремих відрізках життя лісових насаджень поділяють на цілий ряд часткових завдань.Зрозуміло, що формування необхідного складу порід потрібно здійснювати не в середньому віці насаджень, а в молодому,  в ранній молодості. Одним із таких етапів догляду за лісом є   рубка прочищення.

                      Прочищення проводять після

освітлень з метою покращення складу м

айбутніх насаджень у віці з 11до 20 років у хвойних та листяних насадженнях. Деревостан прочищають, видаляючи з нього усе, що за своїми ознаками не задовольняє майбутній  склад насадження, – небажані породи, дерева з поганою якістю, або відмираючі. Прочищення проводять і в чистих,  і в мішаних деревостанах. Одночасно з формуванням бажаного складу деревостану при прочищеннях намагаються   забезпечити рівномірне розташування дерев головної породи на площі, а також почати кількісне регулювання деревних порід,  що складають деревостан. При цьому видаляють незадовільні за формою стовбури і

пошкоджені дерева як другорядних, так і  головної породи.  Все це підвищує якість майбутнього

насадження і формує майбутню його структуру. Під час прочищення  необхідно лишати не тільки

головну породу, але й певну кількість підгінних порід, які з віком сформують другий ярус. Якщо у 

 мішаному деревоста  головна порода представлена надмірною кількістю екземплярів, гірші з них

потрібно вирубувати. Краще залишати уже  сформовані невеликі чисті біогрупи дерев як головної, так і підгінних порід, маючи на увазі, що з віком від них  залишиться по одному-два дерева. Отже,

при прочищеннях починається селекційний відбір у мішаних молодняках, який  направлений на

майбутнє  насадження.

                 У ДП «Остерський військовий лісгосп» згідно плану запроектовано 85 гектарів рубок догляду в молодняках, з них 55 гектарів прочищення. Згідно плану семи місяців, що становить 36 га, лісгосп виконав 37 га, тобто 103% плану. В поточному місяці прочищення проводиться в Бондарівському лісництві на трьох ділянках із головною породою сосна звичайна. При цьому видаляються з насаджень небажані дерева та кущі другорядних лісових порід (осика, береза,

крушина), пошкоджені дерева погодними явищами чи дикими тваринами, відмираючі. Порубочні

рештки складають в купи рівномірно по лісосіці для подальшого перегнивання. Провівши рубку прочищення ми прагнемо створити в майбутньому якісне, стійке, високопродуктивне насадження. 

                 На даний час в Бондарівському лісництві  проводиться відведення рубок догляду на 2019 рік, в тому числі іпрочищення. Передумовою проведення робіт по відведенню є матеріали базового  лісовпорядкування, які передбачають можливість проведення того чи іншого заходу. Другим етапом призначення насадження в рубку є огляд його в натурі та  визначення того чи іншого виду рубок догляду. Під час проведення  освітлення, прочищення, а також проріджування (якщо середній діаметр   дерев, що призначаються в рубку, менше 8см ) закладають пробні площі, величина яких становить 3% від   площі ділянки в чистих за складом деревостанах або 5%- в змішаних. При площі ділянки до 3 гектарів закладають одну пробну площу, понад 3 гектари - дві. На пробній площі вирубуються небажані породи, низькоякісні, відмираючі дерева, а також  забезпечують рівномірне розташування дерев головної породи. Зрубаний хворост

складають в купи де попередньо забиті в землю кілки дляточного обміру кубомаси. Пробна площа є еталоном для всієї ділянки. Потім визначають запас шляхом обміру  складених в купи хворостів та застосовують перевідні коефіцієнти із складених метрів в кубічні, та переводять на всю площу 

 ділянки. Пробні  площі розміщують на ділянці у місцях, характерних за породним складом,

кількістю дерев, середнім діаметром  і висотою, відмежовуються візирами з встановленням в кутах

пікетних кілків, із написом «ПП». За результатами обмір  заготовленого хворосту на пробній площі складається акт відведення лісосіки в рубку.